Handledning

© Artwork - Therese Carnemalm

Handledning

Jag erbjuder handledning både på arbetsplatser och inom utbildningssammanhang, individuellt och i grupp. Det kan vara teamhandledning, utbildningshandledning och metodhandledning med inriktning på KBT.  Min erfarenhet är att de flesta är hjälpta av fortsatt handledning efter utbildningen för att befästa de lärdomar man har gjort och att fortsätta utvecklas.


Handledning är ett stöd att utvecklas i sin yrkesroll och det är gruppens/individens behov som styr vad som är hjälpsamt i arbetet.


Tillsammans skapar vi förutsättningar för en trygg och prestigelös miljö.  Handledningen ger utrymme för reflektion kring det du behöver hjälp med samt att hitta nya vägar. Du har möjlighet att få syn på din egen förmåga och vid grupphandledning även ta del av kollegornas erfarenheter och kompetens.


Jag kan hjälpa till att applicera KBT-metod i arbete med barn, ungdomar, familjer och par.


Exempel på uppdragsgivare är BUP, Första Linjen, Barnhabilitering, elevhälsa, Lunds Universitet och Kognio-centrum för KBT.

© Copyright - Psykolog Eva-Lena Skogsblad AB 

Design Wramborg Media